background

Chính sách bảo mật

  Công ty TNHH Sapporo Việt Nam (“Sapporo” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo vệ tính riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính riêng tư đối với các khách hàng và người truy cập vào website của chúng tôi.

  I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

  Thông tin do bạn cung cấp: Trang web của chúng tôi www.sapporovietnam.com.vn là trang web giới thiệu về sản phẩm và công ty Sapporo Việt Nam. Để truy cập vào website của chúng tôi, bạn không cần cung cấp các thông tin có thể được sử dụng để xác thực danh tính (“thông tin cá nhân”) như tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay địa chỉ email. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email khi sử dụng một số tính năng của website. Thông tin tự động: Chúng tôi ghi nhận và lưu trữ một số loại thông tin trong tất cả những lần bạn tương tác với website. Ví dụ, chúng tôi sử dụng "cookies" giống như nhiều website khác để ghi nhận một số loại thông tin khi trình duyệt web của bạn truy cập vào website của chúng tôi hoặc các quảng cáo và các nội dung khác được hiển thị trên website của chúng tôi hoặc về Sapporo Việt Nam trên các website khác.

  II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

  Thông tin về khách hàng là một phần dữ liệu quan trọng để chúng tôi có thể khai thác và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi không bao gồm việc bán các thông tin đó cho bên thứ ba.

  III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

  Dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Ban quản trị hoặc trong trường hợp Công ty giải thể theo quyết định của Ban quản trị hoặc theo quy định của pháp luật. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi vô thời hạn.

  IV. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRỤ SỞ CHÍNH

  Khu công nghiệp Việt Hóa – Đức Hòa 3 Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam VP HCM Tầng 2, Tòa nhà Miss Áo Dài 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ĐIỆN THOẠI: (84-28) 2221 7666 HOTLINE: 1800 8010 FAX: (84-28) 2221 7671

  V. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

  Thông tin do bạn cung cấp: Trong trường hợp bạn cần tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@sapporovietnam.com.vn.vn hoặc số điện thoại: (028) 38204145 Thông tin tự động: Tính năng Trợ Giúp (Help) ở hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookies mới, thông báo cho bạn biết khi trình duyệt của bạn nhận cookies mới hoặc khóa chức năng nhận cookies. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể khóa hoặc xóa các dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các tính năng bổ sung của trình duyệt (add-on) bằng cách thay đổi cài đặt của các tính năng bổ sung hoặc truy cập vào website của nhà cung cấp tính năng đó. Do cookies giúp bạn tận dụng được rất nhiều tính năng đặc biệt mà website của chúng tôi thiết kế cho bạn, nên chúng tôi đề nghị bạn cho phép trình duyệt của bạn nhận cookies.

  VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

  Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, và sẽ nỗ lực hết sức cũng như sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật. Trong trường hợp xảy ra sự can thiệp hoặc truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự can thiệp hoặc truy cập trái phép này hoặc bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả (kể cả mất lợi nhuận) xảy ra cho người sử dụng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại này. Chúng tôi không bảo đảm, cho dù một cách rõ ràng hoặc ngầm định, rằng thông tin được bất kỳ khách hàng nào cung cấp sẽ không bị can thiệp hoặc truy cập trái phép và không cung cấp bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể.

  VII. THAY ĐỔI CHỈNH SÁCH BẢO MẬT

  Tùy tình hình và nhu cầu thực tế, Sapporo có thể điều chỉnh Chính sách này, vì vậy người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách bảo mật khi truy cập website để cập nhật nội dung mới nhất.